Baby en peuters

Een veilige plek om spelend de wereld te ontdekken. Dat is onze baby- en peuteropvang. We bieden kinderen van nul tot vier jaar opvang voor volledige dagen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een fijne sfeer. De peuters dagen we uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen. De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor opvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar. U kunt ze via onderstaande link bekijken. Deze (oudere) rapporten gaan alleen over peuteropvang. Opvang voor jongere kinderen bieden we aan vanaf najaar 2021.

Wij bieden:

Gezonde opvang

Ons IKC biedt gezonde opvang. We zorgen voor gezond eten en drinken voor baby’s, peuters en oudere kinderen. Zo krijgen de kinderen (fruit)water en thee aangeboden. Ze maken kennis met verschillende soorten groenten en fruit. Alle kinderen krijgen wekelijks beweeglessen en spelen veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Dat zorgt voor plezier in het bewegen. Maar bewegen doet meer, het is goed voor de complete ontwikkeling van kinderen. Bewegen stimuleert het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden. Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen ook kennis opdoen door te ontdekken, onderzoeken, denken, doen en te verwoorden. Dit stimuleren we. De kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig met de natuur. In onze moestuin komen de kinderen in contact met planten, materialen en kriebelbeestjes. Na het zaaien en kweken kunnen de kinderen de planten die ze zelf verzorgd hebben, zien groeien, voelen en uiteindelijk proeven.

Optimale voorbereiding op de basisschool

De basisschool en de opvang vormen samen een integraal kindcentrum (IKC), met opvang van 0-4 jaar en onderwijs onder één dak. De peuters spelen regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1. De ontwikkeling van de jongere kinderen wordt bijvoorbeeld in hetzelfde observatiesysteem als van de kleuters bijgehouden. Zo zorgen we met elkaar voor een goede doorgaande lijn tussen opvang en groep 1.

Op IKC Het Kristal werken we met het programma Uk & Puk. Dit is een uniek totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk & Puk draait het om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat jonge kinderen het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op. Zo maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei en beweeg!

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Op IKC Het Kristal leert uw kind elke dag nieuwe woorden. Wij geven extra aandacht aan het vergroten van de woordenschat van kinderen. Een goede ontwikkeling van de woordenschat heeft namelijk een directe relatie met succes op school. Bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen, kunnen ze zich minder goed ontwikkelen. Dat zien we goed in de middenbouw. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 een woordenschat heeft van minimaal 3000 woorden. Het woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Opvang en ouders vormen een team

We werken graag goed met u samen. Een goede band tussen opvang en ouders vinden we belangrijk. Het helpt uw kind om zich optimaal te ontwikkelen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken samen als team, elk vanuit de eigen rol. IKC Het Kristal houdt regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen. Er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Ons dagprogramma

Op onze baby- en peuteropvang hebben we een duidelijk dagprogramma. Dat geeft kinderen rust. Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma. Dit wordt natuurlijk aangepast op de leeftijd van uw kind. Vaste onderdelen van ons (peuter)dagprogramma zijn onder meer: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

Voorschoolse educatie (VE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen vier dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Kennismaken en aanmelden

Heeft u interesse in onze baby-en peuteropvang? U bent van harte welkom om vrijblijvend te komen kijken.

Neem dan contact met ons op.

Wilt u uw kind direct inschrijven, dan kan dat via deze link naar Kindplanner.

Tarieven

U vindt de tarieven voor kinderopvang op de website van Stichting H³O.

Naar Tarieven