Opvang: 4-12 jaar

Op 4-jarige leeftijd gaan kinderen naar de basisschool. Daar kunnen ze tot hun 12e gebruik maken van verschillende soorten opvang. Dit zijn voorschoolse opvang (VSO), tussen-de-middag-opvang (TMO), naschoolse opvang (NSO) en vakantie-BSO of vakantie-opvang (VO). Opvang voor kinderen van 4-12 jaar wordt ook wel Buitenschoolse opvang (BSO) genoemd.

Direct inschrijven voor de opvang kan via deze link naar Kindplanner.

De GGD heeft de locaties voor BSO geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande linkjes bekijken.