Over ons IKC

Op IKC Het Kristal werken we met een doorlopende leerlijn van peuter tot puber. Dat doen we door kinderen op verschillende manieren te laten leren. We bieden hen een stevige basis. Met ons thematisch lesaanbod bereiden we kinderen goed voor op hun plek in een steeds veranderende maatschappij. We verbeteren en vernieuwen ons onderwijs voortdurend. Daarbij maken we gebruik van ICT. IKC Het Kristal is een christelijk integraal kindcentrum. We werken aan persoonlijke (talent)ontwikkeling van kinderen. De behoeftes van baby’s, peuters en oudere kinderen zetten we centraal. Het Kristal biedt opvang van nul tot vier en veelzijdig onderwijs voor kleuters en oudere kinderen. Dat doen we in een warm pedagogisch klimaat. Vanuit onze christelijke basis werken we samen om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst. Ons IKC is onderdeel van Stichting H3O, de grootste opvang- en onderwijsorganisatie van Dordrecht. Bij ons vind je alles onder één dak: opvang voor baby’s en peuters, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Dit biedt kinderen van 0 tot 12 jaar de kans om te spelen, leren en ontwikkelen op één locatie.

Hier staan en gaan we voor

Veilig en vertrouwd Het Kristal is een plek waar klein en groot zich thuis voelt, met plezier naar binnenkomt en weer tevreden naar huis gaat.

Samen ontdekken

Wij hebben o.a. een flexklas, een klusklas en een kas in de school waar we plantjes zaaien. De kinderen zijn betrokken en worden er enthousiast van.

Doorgaande leerlijn

IKC Het Kristal werkt met een doorlopende leerlijn van peuter tot puber middels verschillende vormen van leren. Dat doen we met thematisch lesaanbod en gevarieerde werkvormen. Onze onderwijsactiviteiten worden aangepast aan de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

Thematisch onderwijs

Wij werken in alle jaargroepen thematisch. Daarnaast bereiden we onze kinderen voor op een maatschappij die in verandering is, digitaliseert en weer nieuwe vaardigheden van kinderen vraagt. ICT, burgerschap en sociaal-emotioneel leren vormen daarom naast de basisvakken een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Elk kind is welkom IKC Het Kristal is een christelijk integraal kindcentrum. Wij bieden veelzijdig onderwijs waarbij we ons laten inspireren door Gods trouw en liefde. Met de kinderen delen we de christelijke verhalen die in onze cultuur een belangrijke rol spelen. Elk kind is welkom op IKC Het Kristal. Binnen onze organisatie werken professionals die kinderen de juiste zorg kunnen bieden als dat nodig is. Talentontwikkeling Talentontwikkeling vinden we belangrijk. We willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. Daar zetten onze medewerkers zich elke dag voor in.

IKC Het Kristal,

een school in beweging

Nieuwbouw

Wij werken aan een gloednieuw gebouw waar ruimte is voor spelen, leren en bewegen. Op dit moment is IKC Het Kristal tijdelijk gehuisvest op de Eulerlaan. Medio 2023 hopen wij een nieuw gebouw in gebruik te nemen op de Heimerstein, voor een optimale ontwikkeling van uw kind!

Praktische informatie

Schooltijden

Ons IKC bruist van 7.30 uur tot 18.30 uur. Vanaf oktober 2021 kunnen baby’s en peuters volledige dagen bij ons komen spelen, van maandag tot en met vrijdag. Tot die tijd bieden we een aantal dagdelen per week peuteropvang. De voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang is aanwezig tot 18.30 uur. De schooltijden van de basisschool zijn: Maandag 08:30-14.30 Dinsdag 08:30-14.30 Woensdag 08:30-12:15 Donderdag 08:30-14.30 Vrijdag 08:30-14.30 (De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij)

Tijdelijk adres

Eulerlaan 49, 3328 KS Dordrecht

Schoolgids Voor uitgebreide praktische informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.