Ouderbetrokkenheid

Oudercommissie

De Oudercommissie is een groep van vier ouders van wie de kinderen op het kinderdagverblijf, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang gaan.

Zij overleggen en werken samen met IKC Het Kristal om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te verbeteren waar nodig.

Wilt u meer informatie over de Oudercommissie? Neem dan contact op met de voorzitter Mindy Kruidenier.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een groep van vier ouders waarvan de kinderen naar groep 1 tot en met 8 gaan. En vier medewerkers van IKC Het Kristal.

De MR heeft:

  • Inzage in de jaarlijks begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur;
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school;
  • Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school.

Wilt u meer informatie over de Medezeggenschapsraad? Neem dan contact op met de voorzitter Marjolijn Bandel – Boor.

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een groep ouders die bij feesten en activiteiten helpen bij de organisatie, voorbereiding, versiering en uitvoering.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep is een groep ouders die drie keer per jaar bij elkaar komt om samen met het management team te kijken naar de nieuwbouwplannen.

Gebedsgroep

De Gebedsgroep is een groep van drie ouders die namens en voor het IKC bidt. Er staat een gebedsbrievenbus bij de hoofdingang. Wanneer u wil dat de Gebedsgroep bepaalde zaken meeneemt in het gebed, mag u dit op een briefje schrijven en in de bus stoppen.

Scroll naar boven