Resultaten

Wanneer de resultaten van 2022-2023 bekend zijn zullen wij deze hier vermelden.

De resultaten

Om te kunnen leren en ontwikkelen moet je je veilig voelen.
Daarom kijken wij niet alleen naar toetsresultaten, maar naar alle resultaten.

Wat vinden de leerlingen van              Kristal            Landelijk  
Wat je leert op deze school                   ……                  ……
Over de uitleg van de leerkracht          ……               ……
Helpt de leerkracht je goed                   ……                 ……

Wat vinden de ouders van                   
Wat uw kind leert op deze school           ……
Hoe veilig uw kind zich op school voelt ……
Gaat uw kind met plezier naar school    ……

Wat vinden de medewerkers van       Kristal               HᶟO  
De onderlinge verhoudingen zijn goed   
 ……                  ……
Pesten op de werkvloer komt niet voor   
……                  ……
Ik voel me betrokken bij het werk           
……                  ……


De onderwijsinspectie houdt toezicht op onze school.
De GGD inspecteerde ons kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO.

Na een locatie-onderzoek van de toezichthouder ontvingen wij op verschillende onderdelen de volgende waardering:
Kan beter                                           … x
Voldoende                                          … x
Goed                                                   … x
Voor meer informatie over de inspectie, onze kwaliteit of om ons te vergelijken met andere scholen, verwijzen wij u graag door naar Scholen op de kaart


Na 8 jaar onderwijs nemen wij de IEP Eindtoets af. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden: taalverzorging, lezen en rekenen. Per vaardigheid wordt het referentieniveau in beeld gebracht: F-niveau of S-niveau.

– F-niveau is het fundamentele niveau dat aan het einde van de basisschool beheerst moet zijn.

– S-niveau is het streefniveau voor leerlingen die meer aankunnen. 

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op de IEP Eindtoets een gemiddelde score van ……. behaald. Het landelijk gemiddelde lag op …… Hieronder kunt u zien hoeveel procent van de leerlingen het F-niveau en S-niveau hebben behaald voor taalverzorging, lezen en rekenen. 

Scores vermelden1F, 1S, verschillende vakgebieden

Het uitstroomniveau van onze leerlingen, op basis van ons schooladvies, kunt u hieronder zien.

 Uitstroomniveau 2022-2023
VWO 
HAVO 
VMBO theoretisch 
VMBO kader 
VMBO basis / pro 

Bronnen:

 

Scroll naar boven