Namen en adressen van contactpersonen en instanties

Directie

Mw. Inge Ros
078-8905675

Intern Begeleider (IB)

Ronella van Walsum (groep 3 t/m 8) , Katja Trim (peuters, groep 1-2)

Coördinatoren

Onderbouw: Jantine Benschop,

Bovenbouw: Kim Vermeij-Boelsums

Administratie

Jolanda van Leiden

e-mail: jvanleiden@h3o.nl

Vertrouwenspersonen

Els Nieuwpoort (locatie Zuilenburg) & Jolanda van Leiden (locatie Heimerstein)

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. M. E. van Vliet

Postbus 256

3300 AG  Dordrecht

tel: 078-6351243

Peuteropvang

Marleen Griffioen

078-5895680

Kinderopvang

Leonie Bax (Stichting H³O)
Voor informatie of advies kunt u bellen naar Stichting H³O:

Leonie Bax, tel. 078 890 5000

Ouderraad Heimerstein

Voorzitter: Iris van Dalsen


Leden:

Linda van der Graaf

Wendy Duijl

Natasja van Beek (penningmeester)

Patricia Verhoeff

Lindsey Meeus

Karien de Munter

Ouderraad Zuilenburg

Voorzitter: Janneke Riet


Leden:


Carla de Visser

Jolanda van Leiden (penningmeester)

Sandra Ooms

Michelle

Miranda

Miriam van Helvoort

Priscilla DilloeMedezeggenschapsraad

Voorzitter: Lieneke Lubbers


Oudergeleding

Samantha Ströhmeijer

Lieneke Lubbers

Mark Smith


Personeelsgeleding

Anne Magielse

Anne Impens

Lucinda Schoester

Medezeggenschapsraad Personeelsgeleding

Marjolijn Bandel

Anne Magielse

Lucinda Schoester

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ronella van Walsum

Onze stichting

Stichting H³O


Kolfstraat 120

3311 XL Dordrecht

Postbus 151

3300 AD  Dordrecht

tel: 078-8905000

secretariaat@h3o.nl

www.h3o.nl


Voorzitter van het College van Bestuur:

De heer J. Ramaker.

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

De heer Ir. R.A. van der Wal

Insula college

Locatie Halmaheiraplein (havo/vwo)


Halmaheiraplein 5

3312 GH Dordrecht

tel. 078-8905400

insulacollege.ha@h3o.nl

www.insulacollege.nl

Insula college

Locatie Leerpark (vmbo)

Leerparkpromenade 300
3312 KW Dordrecht
Telefoon: 078 890 5100
insulacollege.lp@h3o.nl
www.insulacollege.nl

Insula college

Locatie Koningsstraat (mavo)


Koningstraat 294

3319 PH Dordrecht

tel. 078-8905200

insulacollege.ks@h3o.nl

www.insulacollege.nl

Landelijke geschillencommissie bijzonder onderwijs

Bezoekadres Gebouw Tauro Koninginnegracht 19 Den Haag


Postbus 82324

2508 EH  Den Haag

070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht

tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)

www.onderwijsinspectie.nl

Klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs


Postbus 694

2270 AR Voorburg

tel. 070-38616797 (van 09.00 tot 15.00 uur)

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, extremisme, ernstig psychisch of fysiek geweld


0900-1113111

Vragen over onderwijs

0800 - 8051 en op www.50tien.nl

Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Dienst Gezondheid en Jeugd Karel Lotsyweg 40 3318 AL Dordrecht


Postbus 619                    

3300 AP       

078- 6398090

Schoolarts

Armina Malchasian


Alle jeugdgezondheidszorg valt onder Careyn:

078- 7111712

CED

Joline van Zoggel


Postbus 8639          
3009 AP Rotterdam

Tel: 010-4071599

Ouder-kind-coach

Sabina Voets

06 - 24513262

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht

Museumstraat 67

3311 XP Dordrecht