Inhoud

Contact

Vraag gerust een kennismakingsgesprek aan. U bent altijd welkom.

Waarden

Missie, visie, kernwaarden en hoe wij zorgen voor een veilige leeromgeving.

De school

Historie, schoolgrootte, schooltijden, voorzieningen en onderwijsklimaat.

Van opvang tot onderwijs

Onderwijs en opvang onder één dak, inclusief een zelfstandig geregelde BSO.

Zorg

Een school is moet elk kind een passende onderwijsplek aanbieden.--- ----- ----

Ouders

Over de ouderbijdrage, OR, MR en onze communicatie met ouders.

Het team

Betrokken, enthousiaste medewerkers waar we trots op zijn!

--

Werkwijze
Hoe ziet een dag eruit voor een peuter? Wat leren kinderen in groep 3 en welke vakken worden er op school gegeven? ---- --- ---

Resultaten

De onderwijskwaliteit, het leerlingvolgsysteem en de scores van onze leerlingen op de eindtoets.

Praktisch

Informatie over zaken als feesten en activiteiten, protocollen, schoolfoto's en verzuim.

Adressen

Adressen en namen van contactpersonen en instanties.


Overzicht H³O scholen

Bekijk op de kaart van Dordrecht waar u de andere schoollocaties kunt vinden.