Organisatie van opvang en onderwijs

Scroll naar beneden en kom meer te weten over: 


 1. Stichting H³O
 2. Integraal Kindcentrum (IKC)
 3. Peuteropvang
 4. Kinderopvang
 5. Voorschoolse opvang
 6. Basisonderwijs
 7. Buitenschoolse opvang
 8. Vakantieopvang

Stichting H³O

IKC Het Kristal maakt deel uit van Stichting H³O, een christelijke stichting voor opvang en onderwijs te Dordrecht. Stichting H³O vertegenwoordigt 16 peuteropvang-locaties, bso’s, 10 basisscholen, een sbo en 3 middelbare scholen. 


De stichting ondersteunt de locaties om kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar goede opvang en goed onderwijs te bieden en met deskundige zorg en aandacht te begeleiden bij een maximale en persoonlijke ontplooiing.  


Op de website van de stichting leest u meer over Stichting H³O.

Integraal Kindcentrum

Een gezamenlijke visie en hechte samenwerking tussen school, speelzaal en buitenschoolse opvang waarborgen de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Als ouder heeft u bij ons te maken met één ‘loket’ voor alle diensten:

het Integraal Kindcentrum.

Peuteropvang

Onze peuteropvang staat niet op een eilandje, maar functioneert geïntegreerd binnen ons IKC. Dat heeft veel voordelen, voor kinderen en medewerkers. Wat in een groep is opgebouwd kan zich in de volgende groep soepel doorontwikkelen.

Onder leiding van pedagogisch medewerkers kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar zich speels voorbereiden op de basisschool. Dat kan voor twee dagdelen per week. De ontwikkelingsgerichte aanpak wordt methodisch ondersteund met Puk & Ko, een methode die perfect aansluit op de kleutergroepen.

Kinderopvang

Voor en na schooltijd en in de schoolvakanties zijn er gevarieerde opvangmogelijkheden. Aantrekkelijke arrangementen, zoals sporten, toneelspelen en musiceren. Leuk en leerzaam voor de kinderen en heel praktisch voor de ouders.

Op beide locaties kunnen de kinderen de hele dag leren en spelen, van 7.30 tot 18.30 uur mocht dat nodig zijn. Tussen de middag kunnen ze overblijven. De combinatie van professionals en vrijwilligers waarborgt kwaliteit en continuïteit, terwijl de kosten beperkt kunnen blijven.

Kinderopvang bij Stichting H³O is flexibel. U kiest dagen die bij u passen, hele of halve dagen, vast of wisselend, wekelijks of incidenteel. Al deze opvangmogelijkheden komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst. Stichting H³O kan u ondersteunen bij de administratieve verwerking van aanvragen en toeslagen op uw ouderbijdrage. 

Voorschoolse opvang (vso)

De voorschoolse opvang is geopend vanaf 07:30 uur. Er is tijd voor ontspanning, een spelletje of wat lezen. De voorschoolse opvang kan al dan niet gecombineerd worden met de tussenschoolse- en of buitenschoolse opvang.

Basisonderwijs

Het Kristal biedt veel variatie in het dagprogramma, zodat kinderen gestimuleerd worden en de motivatie behouden. Om 8.30 uur begint de school. Naast de kernvakken (beschreven verderop in dit hoofdstuk) neemt creativiteit een belangrijke plaats in. Leuke en leerzame activiteiten op sportief, cultureel en creatief gebied. Zoals:


 • Koken
 • Skaten
 • Keyboard spelen
 • Videofilmpjes maken
 • Toneelspelen
 • Technieklessen


Een aantal keer per jaar organiseren we workshops waarbij kinderen mogen intekenen op activiteiten van hun eigen interesse. Zie verder onder vakgebieden en werkwijze.

Buitenschoolse opvang (bso)

Na de schoolmiddag starten de activiteiten van onze buitenschoolse opvang (bso). De gediplomeerde pedagogisch medewerkers bieden veel variatie zodat geen kind zich hoeft te vervelen. Er is tijd voor ontspanning, fruit eten, drinken en gezellig kletsen met elkaar. Ook is er volop gelegenheid om met andere kinderen te spelen.

Voorop staat dat het kind zelf kiest: veel kan, niets moet.

Vakantieopvang

Tijdens de vakanties is er opvang (vanaf 4 jaar) van 7.30 tot 18.00 uur. Onze medewerkers zorgen voor leuke activiteiten, waarvoor soms een aanvullende bijdrage noodzakelijk is. Uiteraard wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

De locatie van de vakantieopvang kan afwijken van de standaardlocatie.