Ouders en de school

Voor sommige onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders.

Ambassadeurs voor de school en klankbord voor de directie. 


Schakel tussen de ouders, schoolleiding en het bestuur.

Voor overleg tussen de scholen van Stichting H30.

Een initiatief van en voor ouders.Digitale nieuwsbrief

U ontvangt wekelijks de nieuwsbrief.Informatieavonden en kennismakings-gesprekken 


Gesprekken over ontwikkeling en resultaten. Op de basisschool is er twee maal per jaar een ouder-kindgesprek.

Communicatie-platform voor school en ouders.


Eenmaal per jaar bevragen we ouders en leerlingen.


Houd ons a.u.b. op de hoogte van wijzigingen.