Peuters

In onze peuteropvang, voorheen peuterspeelzalen, is voor kinderen van 2 tot 4 jaar veel te beleven, te spelen en te ontdekken. Met veel plezier komen peuters op meerdere dagdelen per week naar ons toe. De pedagogisch medewerkers dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen.

De Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) inspecteert de voorzieningen voor peuteropvang. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande link bekijken. 

Wij bieden:

Gezonde opvang

H3O biedt gezonde peuteropvang. Op het Kristal zorgen we voor gezond eten en drinken, zo krijgen de kinderen (fruit)water en thee aangeboden en maken ze kennis met verschillende soorten groenten en fruit. Ook krijgen alle peuters wekelijks beweeglessen en spelen ze veel buiten. Op speelse wijze halen de peuters het H3O ‘Beweegdiploma’. Naast dat uw kind plezier heeft in het bewegen, stimuleert het bewegen ook het aanleren van motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden.

Tijdens het buitenspelen willen de peuters naast bewegen ook kennis opdoen door te ontdekken, onderzoeken, denken, doen en te verwoorden. Dit doen de peuters o.a. door ontdekkend en onderzoekend bezig te zijn met de natuur. Met onze moestuin komen de peuters in contact met voorwerpen, materialen en kriebelbeestjes. Na het zaaien en kweken kunnen de peuters hun zelf verzorgde gewassen uiteindelijk voelen en natuurlijk proeven.

Optimale voorbereiding op de basisschool

Al onze opvanglocaties zijn gevestigd in een basisschool. Samen vormen zij een integraal kindcentrum (IKC) waarbij opvang en onderwijs onder één dak zit. De peuters spelen dan ook regelmatig samen met de kleuters. Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters voorbereid op de kleutergroep. De medewerkers van de peuteropvang en de basisschool vormen een hecht team en hebben intensief contact. Door te profiteren van elkaars deskundigheid zorgen zij samen voor een soepele overstap van uw kind naar groep 1. De ontwikkeling van de peuters wordt bijvoorbeeld in hetzelfde observatiesysteem als van de kleuters bijgehouden, zodat we een goede doorgaande lijn tussen de peuteropvang en groep 1 kunnen creëren.

Op Het Kristal werken we met het programma Uk & Puk, dit is een uniek totaalprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat peuters het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei en beweeg!

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Wij hebben extra aandacht voor woordenschatonderwijs. Woordenschatontwikkeling heeft namelijk een directe relatie met schoolsucces. In alle vakken en bij alle lessen hebben kinderen woorden nodig om de les te kunnen begrijpen. Wanneer kinderen te weinig woorden kennen stagneert hun ontwikkeling in de middenbouw. Niet vanwege intelligentie, maar vanwege een gebrekkige woordenschat. Wij stellen ons daarom als doel dat iedere kleuter bij de start van groep 3 over een woordenschat van minimaal 3000 woorden beschikt. Dit woordenschatonderwijs start al spelenderwijs bij de peuters. Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om uw kind bij deze ontwikkeling te begeleiden.

Opvang en ouders vormen een team

Een goede relatie tussen opvang en ouders is belangrijk om optimale voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers werken daarom als een team samen. Elke locatie heeft ook regelmatig ouderbijeenkomsten om kennis te delen en er worden leuke activiteiten voor ouder en kind georganiseerd. Daarnaast heeft elke locatie een boek- en speluitleen.

Hoe lang speelt uw kind bij de peuteropvang?

Een speelochtend duurt ongeveer 2,5 uur of 3,5 uur.

Het eerste kwartier is bedoeld om kinderen binnen te brengen en afscheid te nemen. Hierna begint het programma dat onder andere bestaat uit: een kringactiviteit, vrij spelen, buiten spelen, samen eten en drinken, knutselen of bewegen.

Voorschoolse educatie (VE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor VE (voorschoolse educatie). Dit betekent dat kinderen vier dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters goed voor te bereiden op de basisschool. 

Kennismaken en aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang?

Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen?

Neem dan contact met ons op.

Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Tarieven

U vindt de tarieven van de (peuter)opvang op de website van Stichting H³O.

Naar Tarieven