Peuters

Wij beschikken over een prachtige tuin waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar is er dus veel te beleven, te spelen en te leren in onze peuteropvang. 


Met aantrekkelijke ontwikkelingsmaterialen en educatieve programma’s worden de peuters goed toegerust voor een soepele overgang naar de kleutergroep. Er is een doorgaande leerlijn van de peuters naar de kleuters waarbij we goed kijken naar de individuele ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier hebben en zich kunnen ontwikkelen vanuit een veilige basis.


De GGD heeft de voorzieningen voor peuteropvang geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u via onderstaande links bekijken. 

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang? Direct inschrijven kan via deze link naar Kindplanner.

Of wilt u eerst vrijblijvend een keer een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op. 


Op de website van Stichting H³O vindt u de

tarieven en het beleid van de (peuter)opvang.

Nauwe samenwerking

Onze mensen van peuteropvang en basisschool vormen een hecht team. Door te profiteren van elkaars deskundigheid kunnen ze nog meer betekenen voor uw peuter. 


De nazorg en de doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool, zijn belangrijke pluspunten voor uw kind.

Wat doet uw kind op de peuteropvang?

Elke peuteropvang heeft een eigen programma, afgestemd op de groep kinderen. Het programma bieden we thematisch aan. We werken onder meer met christelijke thema’s, de jaargetijden en nationale feestdagen. 


In elk thema wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van elk kind om hen op deze manier te ondersteunen bij de eigen ontwikkeling. Vrij spelen is belangrijk voor een peuter om zich te ontwikkelen, hier krijgen ze veel ruimte en tijd voor.

Ontwikkelingsgebieden

Op de peuteropvang komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zo wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele vaardigheden, zoals het veilig voelen in een groep en het samen spelen. Daarnaast komt de motorische en creatieve ontwikkeling veelvuldig aan bod door de activiteiten die worden aangeboden. Samen gymmen in de gymzaal, lekker buitenspelen, fijn knutselen of gezellig samen zingen. Ook komen de peuters voor het eerst in aanraking met taal, rekenen en meten. Wat is groot en wat is klein, hoeveel peuters zijn er vandaag?

Dagdeel van 2,5 uur

Een speelochtend of –middag duurt ongeveer twee en een half uur. Het eerste kwartier is bedoeld om uw kind binnen te brengen en even te laten wennen, daarna begint het programma.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, zal het kind worden aangemerkt voor een traject van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit betekent dat zij 4 dagdelen per week gebruik mogen maken van de peuteropvang. Het doel van dit traject is om deze peuters en kleuters beter voor te bereiden op de basisschool. Hoe eerder ermee begonnen wordt, hoe groter het positieve effect.

Tarieven