Verlof

VErlof aanvragen

In de leeftijd van 5 tot 18 jaar zijn kinderen volgens de wet leerplichtig en moeten zij een vorm van onderwijs volgen.

Het kan voorkomen dat u graag vrijstelling van onderwijs wil voor een dag voor uw kind. Wanneer uw kind 5 jaar is, volgt u onderstaande officiële weg. Tot 5 jaar kunt u zonder verlof aan de leraar doorgeven waarom en wanneer uw kind afwezig is.

Hoe vraag ik verlof aan?

  • U downloadt het formulier, hieronder aangegeven, of vraagt naar een formulier bij de administratie. Vul alle velden in, met uitzondering van het onderste blok.
  • Uiterlijk 2 weken vooraf levert u dit formulier in bij de directie. Met uitzonderingen bij verlof voor overlijden. Dan is 2 weken niet haalbaar.
  • U ontvangt het formulier retour met daarop de goed- of afkeuring.

Wat is reden voor verlof?

  • Huwelijk
  • 12 ½, 25, 40, 45, 50, 55 en 60-jarig Huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • 25 en 40-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • Gezinsuitbreiding
  • Verhuizing
  • Ernstige zieke ouders, grootouders, broers of zussen
  • Overlijden

Met uitzondering van een huwelijk buiten Dordrecht, ziekte of overlijden, geldt altijd verlof van maximaal 1 dag.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de Rijksoverheid of Leerplicht Dordrecht.

Scroll naar boven