Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn welkom in verschillende samenwerkingsvormen. Wij bieden ouders de gelegenheid om achter hun kind te staan en naast onze collega’s, tijdens de ontwikkeling van hun kind. Daarbij houden wij er rekening mee dat elke ouder uniek is en de vorm zal kiezen die bij hem/haar past.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders die kinderen hebben die gebruik maken van onze opvang. Vijf keer per jaar komen zij bij elkaar om ons te adviseren over ons beleid en mee te denken vanuit kansen.

Voor vragen over de oudercommissie kunt u terecht bij onze teamleider jonge kind Greet van den Dool.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit vier ouders die kinderen bij ons op school hebben. Acht keer per jaar komen zij bij elkaar om ons te adviseren over ons beleid en mee te denken vanuit kansen.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die helpen om feestdagen echt tot een feest te maken. Denk aan de Kinderboekenweek, Kerst, Koningsspelen en het afscheid van groep 8.

Scroll naar boven