Identiteit

KLeurrijk Christelijk

Ons IKC heeft een Christelijke grondslag. Wij bieden kleurrijke burgerschapsvorming waarbij wij ons laten inspireren door Gods trouw en liefde. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de Christelijke tradities en verhalen die een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van hun persoonlijke identiteit.

Wij bieden kinderen burgerschapsonderwijs vanuit de christelijke traditie. De kinderen komen in aanraking met elkaar, levensbeschouwelijke bronnen en maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontwikkelen kinderen een visie op zichzelf, de wereld en de manier van (samen-) leven in de wereld.

Gebedsgroep

Om de dinsdag om 09:00 uur, komen 4 ouders als het gebedsteam bij elkaar om met elkaar te bidden voor het IKC. We houden daarbij de methode aan van ‘Moeders in gebed’. Dit is een mooie methode waarbij we een leidraad hebben voor het gebed. Het is mooi om steeds het IKC met elkaar in gebed te brengen en ook God te mogen danken voor de mooie dingen die er gebeuren!

Op dit moment bestaat het gebedsteam uit 4 ouders, namelijk Tamara van Mourik, Paulien van Binsbergen, Jeannita Offringa en Chantal Kluft. Mocht je gebedspunten hebben voor het IKC of mee willen bidden neem dan contact op met een van ons.

Tamara: 06-13031503
Chantal: 06-19020235
Jeannita: 06-51600058

Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht

Efeziërs 6:10
Scroll naar boven