Opvang

Kinderdag
verblijf

Wij bieden opvang aan kinderen van 0 t/m 4 jaar vanaf 07:00 tot maximaal 18:00 uur.

Peuter
opvang

Wij bieden opvang aan kinderen van 2 t/m 4 jaar van 08:30 tot 12:30 uur.
Uitbreiding vanaf 07:00 tot 18:00 uur is mogelijk.

Rijke
Schooldag

Combinatie van onderwijs en BSO

Wij bieden groep 1 tot en met 4 een combinatie van opvang en onderwijs aan.

Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen door deze combinatie van 08:30 tot 17:00 uur naar school.

Buitenschoolse
opvang

Wij bieden opvang aan kinderen vanaf 07:00 tot maximaal 18:00 uur, aansluitend op de onderwijsuren.
Ook tijdens de schoolvakanties

Kinderdagverblijf

Van 07:00 uur tot 18:00 uur openen wij de deuren van ons kinderdagverblijf. De Denkers is een groep voor kinderen van 0 tot 2 jaar en de Doeners een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het aanbod wordt afgestemd op de leeftijd en behoefte van uw kind. Onze medewerkers zorgen voor een fijne sfeer en dagen de kinderen uit om zich te ontwikkelen en nieuwe ontdekkingen te doen. Tijdens dit aanbod is er veel aandacht voor bewegend leren.

Peuteropvang

Onze peuteropvang kent twee verschillende groepen met verschillende tijden.

De Verwonderaars starten hun ochtend om 08:30 uur met een inloop. Ouders zijn welkom om tot 08:45 uur tijdens de inloop met hun kind samen te spelen. Om 08:45 uur zwaaien de kinderen hun ouders uit en starten de medewerkers de dag. Dit gebeurt in een kring. We nemen de dag door, zingen liedjes en de kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Aansluitend wordt er binnen en buiten gespeeld. Om 12:30 uur haalt u uw kind weer op.
Dit aanbod is op maandag tot en met donderdag beschikbaar.

De Avonturiers openen om 07:00 uur de deuren. We verwachten dat iedereen om 08:30 uur aanwezig is. Dan start tot 12:30 uur het aanbod wat gelijk is aan het aanbod van de Verwonderaars. Om 12:30 uur gaan de Avonturiers na de lunch rusten op bed. Na het rusten is er tot maximaal 18:00 uur aanbod, in vervolg op het ochtendaanbod.
Dit aanbod is op maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

Als het consultatiebureau of de jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor voorschoolse educatie. Dit aanbod bieden wij aan middels Uk & Puk.

De Rijke schooldag

Combinatie van onderwijs en BSO

Wij bieden de kinderen een Rijke Schooldag: Leren door denken en doen! Dit houdt in dat wij, op dinsdag en donderdag, onderwijs combineren met opvang van 08:30 tot 17:00 uur. Door deze verlengde dag hebben de kinderen afwisselend aanbod van theorie en praktijk.

Voorbeeld van een dagindeling in groep 1/2:
08:30 uur Onderwijs
09:30 uur Verrijking
11:00 uur Buitenspel
11:45 uur Onderwijs
13:15 uur Verrijking
14:45 uur Onderwijs
15:30 uur Buitenspel
16:15 uur Onderwijs
17:00 uur Einde van de dag

Voorbeeld van het aanbod:
Je leert hoe een windmolen werkt tijdens onderwijs en bouwt samen een windmolen tijdens de verrijking. Daarnaast is hierdoor structureel ruimte voor een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning gedurende de dag.

Doordat mijn kind op dinsdag en donderdag tot 17:00 uur naar school gaat, en ik daar al mijn werk en huishoudelijke klusjes kan doen, heb ik op woensdagmiddag en vrijdagmiddag écht tijd voor mijn kind.

Uitspraak van een ouder met een kind op de Rijke Schooldag

Buitenschoolse opvang

Het onderwijsaanbod voor kinderen van 4 tot 12 jaar is soms te kort wanneer u werkzaam bent. Daarom bieden wij aansluitend op het onderwijsaanbod buitenschoolse opvang. Dit bestaat uit drie verschillende vormen.

  • Voorschoolse opvang
    Deze opvang start om 07:00 uur. Hier is facultatief aanbod. Om 08:20 uur worden de kinderen door de medewerkers naar hun klaslokaal gebracht.
  • Naschoolse opvang
    Deze opvang start aansluitend op het onderwijsaanbod. De medewerkers halen de kinderen tot en met groep 4 op bij hun leslokaal. Kinderen vanaf groep 5 komen zelf naar de BSO-ruimte. Uiterlijk om 18:00 uur haalt u hier uw kind op.
  • Vakantieopvang
    Wanneer uw kind vrij heeft vanuit het onderwijs kan uw kind naar deze opvang. Dit kan aan de orde zijn tijdens vakanties of feestdagen waarop het onderwijs eerder uit is.

Alle vormen van opvang worden door de Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) geïnspecteerd en onderwijs door de onderwijsinspectie. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hier bekijken.

Scroll naar boven