Opvang

Kinderdagverblijf

Wij bieden het hele jaar, inclusief schoolvakanties, opvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar vanaf 07:00 tot maximaal 18:00 uur.

Peuteropvang

Wij bieden het hele jaar, exclusief schoolvakanties, opvang aan kinderen van 2 tot en met 4 jaar van 08:30 tot 12:30, 14:30 of tot 17:00 uur.

Buitenschoolse opvang

Wij bieden het hele jaar, inclusief schoolvakanties, opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar vanaf 07:00 tot maximaal 18:00 uur aansluitend op de onderwijsuren.

Vastgestelde tarieven 2023

Dagopvang
Maximum uurtarief € 9,12

Buitenschoolse opvang
Maximum uurtarief € 7,85

Kinderdagverblijf

Om 07:00 uur openen wij de deuren van onze twee groepen op ons kinderdagverblijf: De Denkers en De Doeners.
De Denkers is een groep voor kinderen van 0 tot 2 jaar. De kinderen stromen, wanneer zij er aan toe zijn, vanaf hun tweede jaar door naar de peuteropvang.
De Doeners is voor kinderen die van 0 tot 4 jaar op het kinderdagverblijf blijven.

Het aanbod wordt speciaal afgestemd op de leeftijd en behoefte van uw kind. Onze medewerkers zorgen voor een fijne sfeer en dagen de kinderen uit om te ontdekken en zich te ontwikkelen. Tijdens het programma is er veel aandacht voor bewegend leren.

Peuteropvang

Onze peuteropvang kent twee verschillende groepen met verschillende openingstijden.

De Avonturiers start om 08:30 uur met het samenspel. Tijdens dit inloopmoment bent u welkom om nog even met uw kind te spelen. Om 08:45 zwaaien de kinderen hun ouders uit en start het programma met een kring. We nemen de dag door, zingen liedjes en dagen de kinderen uit om nieuwe dingen te leren. Aansluitend wordt er binnen en buiten gespeeld. Om 12:30 uur haalt u uw kind weer op.
De Avonturiers is maandag tot en met donderdag beschikbaar.

De Verwonderaars start net als de Avonturiers om 08:30 uur. Het aanbod is identiek aan dat van de Avonturiers. Om 12:30 uur rusten de kinderen van de Verwonderaars op bed. Met aansluitend een middagprogramma tot maximaal 17:00 uur.
Dit aanbod is op maandag tot en met donderdag en vrijdagochtend tot 12:30 uur beschikbaar.

Als het consultatiebureau of jeugdgezondheidszorg vermoedt dat een kind risico loopt op een taalachterstand in de Nederlandse taal, komt het kind in aanmerking voor voorschoolse educatie. Deze vorm van educatie bieden wij aan middels Uk & Puk.

Buitenschoolse opvang

De schooltijden van uw kind kunnen afwijken van uw werktijden. Daarom bieden wij buitenschoolse opvang die aansluiten op de schooltijden van het basisonderwijs. De opvang bestaat uit drie verschillende vormen.

  • Voorschoolse opvang
    Deze opvang start om 07:00 uur. Hier is facultatief aanbod. Om 08:20 uur brengen medewerkers de kinderen naar hun klaslokaal .
  • Naschoolse opvang
    Deze opvang start wanneer de school uit is. De medewerkers halen kinderen tot groep 5 op bij hun leslokaal, kinderen vanaf groep 6 komen zelf naar de bso-ruimte. Uiterlijk om 18:00 uur haalt u hier uw kind op.
  • Vakantieopvang
    Tijdens erkende schoolvakanties, studie- of feestdagen gaat uw kind niet naar school. Op deze dagen bieden wij opvang van 07:00 tot 18:00 uur.

Wij hebben drie bso-groepen.
In de Bezige bijtjes en de Nieuwsgierige aagjes zitten kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
In de Uitvinders zitten kinderen van 7 tot en met 12 jaar.
Op dit moment is er een wachtlijst voor alle groepen. Aanmelden kan via Kindplanner.

Gezond

Wij vinden het net als u belangrijk dat uw kind gezond eet en drinkt. Daarom eten kinderen bij ons verschillende soorten groente en fruit en crackers met gezond beleg. Daarbij drinken ze borstvoeding wanneer u dit meegeeft, flesvoeding en later (fruit)water, melk en thee.

Inspectie

Alle vormen van opvang worden door de Dienst Jeugd en Gezondheid (onderdeel van GGD) geïnspecteerd. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hier bekijken.

Kennismaken

Wilt u vrijblijvend een kijkje komen nemen op onze opvanglocatie? En bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw kind? U bent van harte welkom!

Inschrijven

Het is ook mogelijk om uw kind direct in te schrijven via Kindplanner.

Scroll naar boven