Missie en visie

Missie

Op onze christelijke kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en school ontwikkelen kinderen zich door te denken en te doen. Het team bereikt dit met de kinderen doordat zij doelgericht, vanuit verbinding, binnen kansrijke kaders werken. Dit maakt dat ieder kind het Kristal verlaat met:

rijke kennis en vaardigheden, een sociale houding en positieve herinneringen.

Visie

Wij vinden het belangrijk om kinderen niet alleen voor te bereiden op een fijne toekomst, maar ook om de kinderen nu een fijne tijd te bieden. Het fijn hebben ervaren kinderen wanneer zij zich prettig voelen in de groep en nieuwe dingen leren.

Sociale houding en positieve herinneringen
Iedereen die terugdenkt aan de periode dat je naar school of de opvang ging, denkt terug aan die bijzondere persoon of activiteit. De juf die zo goed gitaar kon spelen, de meester die altijd grapjes maakte of die pedagogische medewerker die zo goed kon voorlezen. Het uitstapje op de fiets naar de Biesbosch, het voorlezen bij de Sterrenlanden of de peuter-4-daagse. Deze ervaringen willen we elk kind bieden, waarbij in de toekomst steeds meer aandacht is voor de verbinding met elkaar.

Rijke kennis en vaardigheden
Elke dag zit vol kansen om weer iets nieuws te leren. Soms gebeurt dit spontaan, maar vaak doelgericht. Wat kan het kind al en wat is het volgende wat het kind moet leren? De kaders hiervoor zijn bekend.
Wij werken aan het verruimen van deze kaders naar kansrijke kaders. Want met het juiste aanbod, materialen, tijd, medewerkers met kennis en kunde en gelijkgestemde leerlingen is er een nog rijker aanbod mogelijk.

Veiligheid

Wanneer u uw kind naar ons IKC brengt, mag u er vanuit gaan dat uw kind veilig is. Fysiek, sociaal en geestelijk. Veiligheid leggen wij vast in protocollen, maar wij vinden dat het vooral iets is wat je doet. Enkele voorbeelden hiervan zijn.

– Foto’s waar kinderen met het gezicht opstaan, worden alleen, na toestemming van u, gedeeld middels Parro (ouderapp), waar u als ouder bij kunt;
– Smartwatches en mobieltjes staan uit en zijn opgeborgen;
– Op ons speelplein wordt alleen gewandeld. Wij lopen met de fiets aan de hand.

Veiligheid is iets wat je samen doet en is voelbaar voor iedereen!

Scroll naar boven