Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een groep van vier ouders waarvan de kinderen naar groep 1 tot en met 8 gaan en vier medewerkers uit het onderwijs.

De MR heeft:

  • Inzage in de jaarlijks begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur;
  • Instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Instemmingsrecht bij plannen voor fuseren, het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en/of het beleid om ouders te laten helpen op school;
  • Het recht om te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting, de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school.

Wilt u meer informatie over of contact met de Medezeggenschapsraad?
Neem dan contact op via mrhetkristal@h3o.nl

Scroll naar boven