Ouderbijdrage

Ook onze school vraagt ouders elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 is dat € 22,50 per kind. Van deze bijdrage worden activiteiten zoals Kerst en Sinterklaas bekostigd.

De ouders in de Medezeggenschapsraad hebben ingestemd met deze vrijwillige bijdrage en is bedoeld voor activiteiten buiten de normale lesactiviteiten. Alle leerlingen, ongeacht of de ouderbijdrage betaald is, mogen hier aan deelnemen.

Wilt u meer weten over de ouderbijdrage en/of ouderinspraak? Lees meer op de pagina van de ouderraad.

Scroll naar boven