Resultaten

Hieronder ziet u de resultaten van het schooljaar 2022-2023

De resultaten

Om te kunnen leren en ontwikkelen moet je je fijn en veilig voelen.
Daarom kijken wij niet alleen naar toetsresultaten, maar naar alle resultaten.

Leerlingen OudersMedewerkers
De veiligheid en de regels8,07,47,3
Met plezier naar het IKC7,57,67,8
Medewerkers zijn competent8,67,27,3

Na 8 jaar onderwijs nemen wij de IEP Eindtoets af. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden: taalverzorging, lezen en rekenen. Per vaardigheid wordt het referentieniveau in beeld gebracht: F-niveau of S-niveau.

 1F-niveau is het fundamentele niveau dat aan het einde van de basisschool beheerst moet zijn.
2F-niveau (lezen en taalverzorging) en S-niveau (rekenen) is het streefniveau voor leerlingen die meer aankunnen.

In het schooljaar 2022-2023 hebben wij op de IEP Eindtoets een gemiddelde score van 87,1 behaald. De landelijke norm voor ons lag op 82. Een prachtige score om trots op te zijn!

Hieronder kunt u zien hoeveel procent van de leerlingen het 1F-niveau, 2F-niveau en S-niveau hebben behaald voor taalverzorging, lezen en rekenen. Waarbij 82% een 1F-niveau moest behalen en 43,5% een 2F of 1S-niveau.

ScoresVakgebieden – niveau
96%Rekenen – 1F
96%Lezen – 1F
96%Taalverzorging – 1F
60%Rekenen – 1S
65%Lezen – 2F
65%Taalverzorging – 2F

Het uitstroomniveau van onze leerlingen, op basis van ons schooladvies, kunt u hieronder zien.

 Uitstroomniveau 2022-2023
VWO26 %
HAVO36 % 
VMBO theoretisch 18 %
VMBO kader 18 %
VMBO basis  18 %

Bronnen: Leerlingtevredenheidspeiling en oudertevredenheidspeiling van Scholen op de kaart, medewerkerstevredenheidspeiling van H3O, IEP-toetsresultaten.

 

Alle vormen van opvang worden door de Dienst Jeugd en Gezondheid (GGD) geïnspecteerd en onderwijs door de onderwijsinspectie. De rapporten van deze inspectie zijn openbaar en kunt u hier bekijken.

Scroll naar boven