Oudercommissie

De oudercommissie is een groep van ouders waarvan de kinderen naar de kinderopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang gaan en twee medewerkers uit de opvang.

De OC kan advies geven over:

 • De invulling van verantwoorde kinderopvang en het pedagogisch beleid;
 • Het aantal kinderen waar een pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor is (beroepskracht-kindratio);
 • De groepsgrootte en het dagritme;
 • De herkenbaarheid van ruimtes en personen (vaste-gezichtencriterium);
 • De opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers en de gestelde taaleisen;
 • De bijdrage van de pedagogisch medewerkers in opleiding en stagiairs aan de verzorging, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen;
 • De inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen. En de inzet van niet-pedagogisch medewerkers;
 • Het beleid voor opvoeding, veiligheid en gezondheid. En voor voorschoolse educatie;
 • De openingstijden;
 • De klachtenregeling;
 • De prijs van de kinderopvang.

Wilt u meer informatie over of contact met de oudercommissie?
Neem dan contact op via Greet van den Dool, teamleider jonge kind.

Scroll naar boven