Onderwijs

Basisonderwijs

Het basisonderwijs van IKC Het Kristal kenmerkt zich door een uniek lesprogramma, waarin we overkoepelende thema’s behandelen in verschillende vakken. Theoretische lesstof sluit ook aan bij de inhoud van praktijkvakken waardoor uw kind verbanden leert leggen met de wereld om zich heen. Wij onderwijzen vanuit Christelijke identiteit met aandacht voor andere culturen en geloven. Zo vormen wij uw kind tot een betrokken en goed geïnformeerde burger. Kinderen verlaten onze basisschool met levenslessen en goede bagage voor de toekomst.

Veelkleurig Christelijk

Onze school heeft een Christelijke grondslag. Wat inhoudt dat wij veelkleurig onderwijs bieden waarbij Gods trouw en liefde ons inspireert. Alle kinderen zijn welkom maken kennis met de Christelijke tradities en verhalen. Deze spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van hun persoonlijke identiteit.

Schooltijden

Wij hebben verschillende schooltijden voor de groepen 1 tot en met 4 en de groepen 5 tot en met 8.

Groep 1 tot en met 4
Maandag van 08:20 tot 14:30 uur
Dinsdag van 08:20 tot 14:30 uur
Woensdag van 08:20 tot 12:15 uur
Donderdag van 08:20 tot 14:30 uur
Vrijdag van 08:20 tot 12:00 uur

Groep 5 tot en met 8
Maandag van 08:20 tot 14:30 uur
Dinsdag van 08:20 tot 14:30 uur
Woensdag van 08:20 tot 12:15 uur
Donderdag van 08:20 tot 14:30 uur
Vrijdag van 08:20 tot 14:30 uur

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school vraagt u als ouders een vrijwillige bijdrage om de kosten van verschillende activiteiten te dekken. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de Ouderraad in overleg met de Medezeggenschapsraad.
Wanneer het voor u niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen kunt u contact opnemen met de Ouderraad en kan uw kind gewoon deelnemen aan de activiteiten.

Inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven? Neem dan contact met ons op via onderstaande button. Wanneer uw kind ouder is dan 4 jaar en al op een andere school heeft gezeten, nemen wij contact op met de vorige school voordat we overgaan tot inschrijving.

Scholen op de kaart

Wilt u weten hoe groot de school is? Hoe ons onderwijs er uit ziet? Welke faciliteiten wij bieden of welke excursies gepland staan? Op de website Scholen op de kaart vindt u alle relevante informatie.

Scroll naar boven