Onderwijs

basisonderwijs

Vanaf 4 jaar verwelkomen wij kinderen in ons onderwijs. Vaak stromen deze kinderen met een flinke voorsprong door vanaf de peuteropvang of het kinderdagverblijf.

Ons onderwijs kenmerkt zich door thematische aanbod. Uw kind leert tijdens begrijpend lezen een woord begrijpen, tijdens spelling dit woord juist te spellen en tijdens wereldoriëntatie de toepassing hiervan.

Leren door denken en doen

De Rijke Schooldag, die wij aanbieden door opvang en onderwijs te combineren, zullen wij in de komende jaren uitbreiden tot en met groep 8.

Informatiegids 2023-2024

Elke school schrijft jaarlijks een schoolgids. Omdat opvang en onderwijs bij ons elkaar versterken hebben wij al onze informatie samengevoegd in een informatiegids.

Scholen op de kaart

Alle scholen staan vermeld op de website Scholen op de kaart. Zo kunt u gemakkelijker scholen met elkaar vergelijken. Ook onze school staat hier vermeld.

Inschrijven

Wanneer u uw kind wilt inschrijven kunt u contact met ons opnemen. Wanneer uw kind ouder is dan 4 jaar en al op een andere school heeft gezeten, is er eerst contact met de vorige school, voor wij tot inschrijving kunnen overgaan.

Scroll naar boven