Resultaten

Op deze pagina vindt u meer informatie over:


1. De status is van onze onderwijskwaliteit (kwaliteitsontwikkeling: 'Scholen op de kaart').

2. Hoe wij de voortgang van leerlingen monitoren ('Leerlingvolgsysteem en rapportage') en vastleggen. 

3. Hoe onze leerlingen vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren ('Uitstroomgegevens en scores eindtoets').

4. Urenverantwoording.