Leren door denken en doen

Na de voorjaarsvakantie start groep 1/2C twee dagen per week met het totaalaanbod ‘Leren door denken en doen’.

Dit jaar krijgen alle groepen om de week een uur natuur- en techniekles van meester Brammert. Tijdens deze lessen ervaren de kinderen in de praktijk wat zij theoretisch in een reguliere les leren. We zien dat de betrokkenheid bij kinderen groeit en de theorie beter begrepen en onthouden wordt.
Om meer praktische lesuren aan te kunnen bieden is de onderwijstijd niet toereikend. Omdat wij een IKC zijn hebben wij de ambitie om de tijd van opvang te benutten om zo toch ons onderwijsaanbod te versterken middels een totaalaanbod ‘Leren door denken en doen’.

Groep 1/2C start na de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie met een pilot waarop wij dit op dinsdag en donderdag de gehele dag aanbieden. Tijdens de oranje tijdsblokken onderwijzen wij de kinderen zoals in de andere kleutergroepen. In de paarse tijdsblokken ervaren de kinderen door praktische lessen wat er tijdens de oranje tijdsblokken is aangeboden. Tijdens de donkerpaarse tijdsblokken is de groep in twee kleine groepen verdeeld. Door deze les twee keer aan te bieden heeft elk kind aan het eind van de dag elke les gehad.

Scroll naar boven